"Allt som är lagligt är inte lämpligt" : En fallstudie om Kommunals kris 2016

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

Sammanfattning: Syfte Syftet är att undersöka om det finns ett samband mellan Aftonbladets rapportering om Kommunals kris och Kommunals kriskommunikation via Facebook, samt hur intressenternas reaktioner ser ut och utvecklas under en tidsperiod. Problem Finns det ett samband mellan Aftonbladets rapportering, Kommunals kriskommunikation via Facebook och intressenternas reaktioner, och hur syns det i så fall? Metod Vi har gjort en fallstudie av Kommunals kris i samband med Aftonbladets granskning i januari 2016. En kvantitativ innehållsanalys har använts för att undersöka intressenternas reaktioner, det vill säga besökares inlägg på Kommunals Facebooksida. En retorikanalys har använts för att undersöka Kommunals kriskommunikation på Facebook. Resultat Vi har av resultatet kunnat urskilja att det finns ett samband mellan vad Aftonbladet skriver och vad intressenterna och Kommunal skriver. Det är tydligt att det är medierna som styr krisens utveckling. Detta syns både på antalet inlägg som skrivs och vad de handlar om. När Aftonbladet skriver mycket om krisen ökar även antalet inlägg från Kommunal och intressenterna. Kommunal blir reaktiva i sin kriskommunikation i samband med att Aftonbladet kommer med nya avslöjanden kring krisen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)