MÖJLIGHETER TILL UPPLEVELSE AV VÄLBEFINNANDE EFTER EN BENAMPUTATION

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Författare: Ludvig Johansson; Fredrick Asp; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)