How can Internet of Things (IoT) enable more time-efficient documentation handling within intermodal freight transits? Examples from a Swedish road-rail intermodal terminal

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Logistics and Transport Management

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)