Blockchains, the New Fashion in Supply Chains? - The compatibility of blockchain configurations in supply chain management in the fast fashion industry

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Innovation and Industrial Management

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)