Neutral bolagsskatt? : Analys om SOU 2014:40 skapar neutralitet mellan lånat och eget kapital

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

Författare: Josefin Redgård; Latifa Omri; [2015]

Nyckelord: Bolagsskatt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)