Lojalitetsprogram i resebranschen - skillnader och likheter i strukturer och värde

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Vi identifierade faktorer som alla intervjuade företag har gemensamt i termer av struktur, värde och till sist värde genom struktur. Exempelvis utför företagen sitt förändringsarbete snarligt varandra (struktur), lojalitetsprogrammen skapar mer återkommande kunder i samtliga fall (värde) och samtliga fall har samarbetspartners för att öka värdet för kunden (värde genom struktur).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)