Analys av skräddarsytt system för datainläsning

Detta är en M1-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

Författare: Dick Danielsson; [2009]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Att underhålla ett stort system som redan är ute hos produktanvändaren ställer krav på utvecklarna, både i anpassningsförmåga och att snabbt hitta lösningar på funna problem. Här gäller det rapporteringssystemet Paid som används av det norska företaget Gramo. För att hitta nya lösningar och förbättringar så fick jag i uppdrag att gå igenom Paid systemet. Med fokus på funktioner som används vid import och matchning mot databasen. Programmet har tidigare inte givit tillräckligt bra rapporter på vilka fel som uppstått och var de inträffat. Även hanteringen av fel har inte varit tillfredsställande då programmet tidigare avbrutit hela processen och inte kunnat hantera fel separat. Hantering av fel i en lista avbröt programmet. Fel i gränssnittet kunde orsaka dolda fel och irritera användarna. Problemen har i detta fall koncentrerats till procedurer och program som körs främst i samband med att musik ska matchas mot databasen. Många uppstod pga funktioner som saknade fullständig felhantering i samband med att programmet skrevs och senare inte åtgärdades, i dessa fall ofta på kritiska ställen. På andra ställen har utvecklingen gått framåt men anpassning till de större datamängderna har legat efter. Några av problemen har sedan tidigare varit kända medan andra dyker upp allteftersom man testar och kör programmet. Även en mera utförlig logg av fel som inträffar har införts så att det enklare ska vara möjligt att gå tillbaka och felsöka i filer. Lösningarna har givit hanteringen av en lista möjligheten till att ta hand om posterna en och en, med senare förbättring i detta arbete genom att använda mig utav en binär sökning efter fel. Optimering och förslag på förbättringar i databasen, borttagning av oanvändbar kod samt införa hantering av fel. Problem har påträffats i Paid gränssnittet och har med förändringar i koden kunnat undvikas, dels med felhantering men även att förhindra att problem uppstår med hjälp av fler tester av programmet. Lösningarna leder till att programmet körs smidigare och har färre irritationsmoment. Även upptäckten av tänkbara förbättringar att undersöka och fundera vidare på inför framtida utveckling syns tydligare allteftersom man går igenom kod och testkörningar. Förslagen på förbättringarna finns även med i denna rapport.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)