Oil occurrences in crystalline basement rocks, southern Norway : comparison with deeply weathered basement rocks in southern Sweden

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Geologiska institutionen

Sammanfattning: Ökande oljepriser och en stigande efterfrågan gör idag undersökningar av alternativa petroleumreservoarer extra intressanta. Istället för att borra i den sedimentära berggrunden ges nu möjligheten att granska kristallina berggrundsreservoarer. Den här typen av borrning i kristallin berggrund äger rum på flera platser i världen, exempelvis i Vietnam och Yemen. Det norska företaget Lundin Norway AS har funnit petroleum i vittrade graniter i kärnborrsprover från Utsira höjden, sydvästra Norge. Att utföra borrningar och undersökningar offshore kan vara både dyrt och komplicerat. Granskningar och analoga undersökningar onshore kan därför vara att föredra då de tillför viktig information och bidrar med ökad kunskap för de aktuella områdena. Berggrunden på Bømlo är nära besläktad med berggrunden på Utsira Höjden. Detta gör den lättåtkomliga ön ett högkvalitativt undersökningsområde. Det vittrade materialet med petroleumfynd från Utsira Höjden gör att även Ivön, sydöstra Sverige, med sin likartade historia i ålder och petrologi blir en viktig nyckellokal för att förstå petroleumförekomster i vittrad berggrund. Naturliga skärningar på Ivön visar skarpa konturer mellan vittrat berg och färskt, ovittrat berg. Denna uppsats tar upp samband och möjligheter till hur petroleum kan påträffas i kristallin berggrund.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)