Ett eget hem

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från KTH/Arkitektur

Sammanfattning: Detta projekt handlar o att bygga sitt eget hem. För tillfället är majoriteten av de småhus som byggs i Sverige kataloghus. De konstrueras så billigt som möjligt för att passa så många som möjligt och kan anses vara en fortsättning av de typologier som utvecklades under egnahem-rörelsen, som i sin tur plockade mycket från svensk stugtradition. De har dock utvecklats och funnit form från huvudsakligen ekonomi och anpassning till byggregler istället för brukarens behov. Mitt mål har varit att utmana detta genom att rita en byggnad som är uppförd med traditionella tekniker som tittar längre bak i tiden, och som jag valt på andra kriterier såsom miljöpåverkan, inomhusklimat och möjlighet till expansion utan att behöva kassera material. Den färdiga byggnaden är förhoppningsvis möjlig att konstruera på egen hand, samtidigt som den är anpassad till brukarens behov och kan utvecklas i takt med att de behoven förändras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)