Ute på hal is

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Program: Hälsopromotion- IdrottsvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Karin GrahnExaminator: Förnamn EfternamnAntal sidor: 39 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2019

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)