Deltidsmarknadsföraren – Ett steg längre - En studie av Employee Advocacy och deltidsmarknadsförarens roll i tjänsteföretag.

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Denna uppsats har som syfte att beskriva och analysera hur idéer från konceptet Employee Advocacy kan utveckla och stärka medarbetarens roll som deltidsmarknadsförare i ett tjänsteföretag. Genom en fallstudie av en tjänsteorganisations strategiska arbete med Employee Advocacy, identifieras potentialen och strategierna som ligger till grund för konceptet. Dessa insikter jämförs och analyseras i kombination med relations- och tjänstemarknadsföringsteori för att undersöka hur medarbetarens roll som deltidsmarknadsförare kan stärkas och utvecklas i tjänsteföretag. Resultatet av studien visar att medarbetarens roll som deltidsmarknadsförare har kunnat utvecklas och stärkas genom insikter ifrån EADV-konceptet. Utvecklas i den bemärkelsen att rollen visat sig ha en betydelse också för kundens förväntade kvalitet och därmed kan vara ett verktyg även i den externa marknadsföringsorganisationen. Rollen går således från att främst ha använts för att påverka kundens upplevda kvalitet till att bli ett verktyg i hela kundens kvalitetsskapande process och i alla delar av tjänsteföretagets marknadsföringsorganisation. Rollen har visat sig kunna stärkas av lojalitetsskapande åtgärder och strukturer som tar till vara på medarbetares rekommendationer. Dessa insikter har kunnat stärka relations- och tjänstemarknadsföringen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)