Skillnaden mellan kräppat tissue-papper och okräppat papper som belastas till brott : Brottuppkomst och spricktillväxt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: På Södra Innovations avdelning för forskning om fiber och massa har man uppmärksammat ett avvikande beteende på kraft-töjningskurvorna hos kräppat tissue-papper. Kurvan beter sig styvt där det i teorin borde vara töjbar och vice versa. Man vill därför veta vad det är i materialet som bidrar till att detta beteende uppstår och få en förklaring på vad som händer i materialet efter att det har belastats till brott. Detta vill man göra för att fortsatt kunna konkurrera med sin pappersmassa på marknaden och hjälpa sina kunder med deras utveckling av framtidens produkter. Projektet har gått ut på att utföra mätningar i dragprovare på kräppat tissue-papper, tillverkat i fabrik, och jämföra dessa mätningar med prover på okräppat papper, som tillverkas i laboratorium. Mätningarna har spelats in med ett ljusmikroskop för att lättare se vad som händer i materialet när det utsätts för last; vart den initierande sprickan uppstår och hur den tillväxer. Efter att ha analyserat mätdatat från dessa prover kunde man se att den största påverkande faktorn ligger i tillverkningsprocessen. Under tillverkningen sprutas fiberlösningen med fibrer och vatten på en viraduk som skapar papprets struktur. Denna struktur har svagare områden där det finns färre antal fibrer än i andra områden på pappret. Det är i dessa svagare områden som sprickan börjar i och senare tillväxer till fullbordat brott. Labbarket har däremot ingen sådan struktur utan här uppstår istället en jämn spricka. Projektet är en uppstart som ligger till grund för ett större projekt. Södra kommer efter projektets slut att forska vidare i detta ämne.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)