”SCHYSSTA VINER OCH ETT BRA HÄNG” En semiotisk bildanalys av kända svenska profilers alkoholreklam på Instagram.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Författare: Rebecka Berglund; [2017-10-10]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: AbstractUppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:MK1500 Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå:GrundnivåTermin/år:Vt 2017Handledare:Malin SveningssonKursansvarig:Malin SveningssonSidantal:52Antal ord:19 999Nyckelord:Alkohol, reklam, semiotik, kändisar, Instagram och unga.Syfte:Att undersöka på vilket sätt svenska kända profiler marknadsför och porträtterar egenlanserad alkohol på Instagram. Vidare syfte är att undersöka om marknadsföringen följer den rådande lagstiftningen för alkohol och marknadsföring samt om inläggen är i enlighet med Konsumentverkets råd för alkoholreklam.Teori:Semiotik, deskriptiv norm, preskriptiv norm, referensmakt, parasociala relationer och identitetsmarkörer.Metod:Bildanalys med utgångspunkt i semiotik.Material:Fem kvalitativa bildanalyser med semiotisk utgångspunkt.Resultat:Studiens huvudresultat visar att inläggen inte är i enlighet med varken alkohollagen eller Konsumentverkets råd. Inläggen är däremot i enlighet med marknadsföringslagen. I inläggen återfinns moment som anspelar på känslor och/eller stämningar, värdeord och i några av inläggen även uppmanande aspekter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)