Den valbara yxan : - Nilsson Ax

Detta är en M1-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Författare: Johanna Nilsson; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Denna rapport avhandlar ett examensarbete gjort utav Johanna Nilsson studerande på Mälardalens Högskola inom programmet högskoleingenjör, innovation och produktutveckling.

Detta examensarbete har utförts på EKA - knivar, vilka är ett ledande företag av knivar inom Sverige. Uppdraget gavs via Johny Kanaan, VD på EKA.

Uppdraget gick ut på att utveckla en yxa för EKA med utbytbara delar. En yxa som uppfyller företagets krav samt värderingar för vad en produkt bör vara. Denna skall redovisas med CAD modeller, ritningar, samt denna rapport.

För att sedan möta detta uppdrag så började man med att riktigt försöka förstå sig på problemet på dagens produkter ute på marknaden då man inte hade någon produkt att utgå ifrån. Detta gjordes genom en förstudie där man undersökte dagens marknad samt konsumenterna åsikter. Man gjorde en konkurrentanalys och undersökte vad som finns ute på dagens marknad. Vilka fördelar samt nackdelar de har. Även en marknadsundersökning gjordes för att kolla vad konsumenterna tycker om dagens produkter. Man analyserade vad dem är ute efter och vad de söker efter på en yxa. Allt detta gav projekt en bra och stadig grund att utgå ifrån.

Utefter den grund man lagt, började man att sätta de krav man sökte på sin yxa. Man upprättade både en kravspecifikation samt en funktionsanalys ifrån både de direktiv som getts för projektet samt från det tidigare steget. På så sätt fick man en tydlig bild på vad man vill att yxan ska uppfylla.

Nästa fas handlade om att idégenerera och låta kreativiteten flöda. 10 stycken olika koncept gjordes med skisser över skaftet för yxan, medans 3 olika koncept utfördes för yxhuvudet. Ett koncept utav yxhuvudet valdas att arbetas vidare med efter förhandling med uppdragsgivaren.

Ytterligare några produktutvecklingsverktyg upprättades för att komma fram till ett slutgiltigt koncept. Som resulterade till det resultat som kommits fram.

Detta resulterade sedan med ett slutgiltigt koncept över en yxa med 4 utbytbara huvuddelar. Denna yxa kan justera handtagens position samt byta ut de delar som önskas. Med en skruvmejsel i sig kan detta ske vart som helst. Ergonomiska handtag med syfte att förstärka säkerheten med att hantera yxan. Den uppfyller de flesta krav man sökte på den och de som den inte uppfyller är sådana om bör testas vidare för resultat.

Detta examensarbete resulterade till en unik yxa med inget liknande på marknaden, med en förändring som inte har skett på flera år.

De rekommendationer som man ger till företaget som man anser vara nödvändiga för eventuellt vidarearbete av projektet är undersökningar av alla de olika delarna med balans osv. Tester utav hopsättning för de olika delarna, samt priser av material och tillverkning. Konstruktionen är en del som inte värderades i denna rapport så även detta är en nödvändig rekommendation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)