Asymptotic properties of coalescing random walks

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Matematiska institutionen

Författare: Patrik Dykiel; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)