HR ÄR HETT  : Vilka strategiska insatser görs för att rekrytera rätt medarbetare?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

Författare: Johanna Sols; [2009]

Nyckelord: HR; rekrytering; medarebetare;

Sammanfattning:

Uppsatsen ska skapa förståelse i hur HR-ansvariga strategiskt arbetar med rekrytering för att rekrytera rätt medarbetare. Målsättningen är också att analysera hur företag förenar affärsidé och personalidé samt hur företag influeras av Human Resource Management-teorin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)