Politiken bakom FRA-Lagen : Analys ur ett rationellt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Statsvetenskap

Författare: Daniel Thorelius; Niklas Lidbom; [2010]

Nyckelord: FRA-lagen; C-uppsats; Kandidatuppsats;

Sammanfattning: Politiken bakom FRA-lagen - Analys ur ett rationellt perspektiv

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)