Tvåändsstickning och koginzashi En jämförelse mellan svensk och japansk syn på kulturarv utifrån slöjdtekniker

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Sammanfattning: Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot ledarskap och slöjd2017, 15 hpGrundnivå2017:22

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)