Demokratiska Republiken Kongo - En fallstudie om FN:s insatser i konflikterna

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Konflikterna som bröt ut i den Demokratiska Republiken Kongo mellan åren 1996 - 2003 anses vara det blodigaste kriget sedan andra världskriget. Landet har präglats av etniska motsättningar, övergrepp och krig vilket har lett till externa aktörers ingripande. I fallstudien har vi studerat hur FN:s arbete sett ut, urskilt med hänsyn till två teorier vilka faktorer som påverkat FN:s operationer negativt i DR Kongo. De teorier vi valt skiljer sig därefter åt i olika avseenden. Den ena är skriven av Patrick C. Cammaert som har en lång erfarenhet inom FN:s fredsbevarande operationer, han har även studerat det internationella samfundets arbetssätt. Den andra teorin är skriven av Howard Body och Colin Marston, insatta i hur en fungerande Peace Support Operation ska gå till. Genom att ha studerat dessa två teorier och implementerat dem på FN:s arbete i DR Kongo har vi urskilt tre faktorer som ligger till grund för en framgångsrik operation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)