Materialval ur hälso- och miljösynpunkt. : En ekonomisk jämförelse vid val av byggmaterial med Bedömning A i SundaHus.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

Författare: Byström Maria; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning Det kan finnas miljö- och hälsofarliga ämnen i olika material och produkter som används vid om- och nybyggnationer. De kan finnas i till exempel betong, golvmaterial, isolering, lim och fog, plast, spackel, färg och lack. Kemikalieinspektionen har en PRIO- guide där utfasningsämnen, ämnen som har så allvarliga egenskaper att de inte bör användas och riskminskningsämnen, ämnen som ska ges särskild uppmärksamhet finns inlagda. Dessa typer av ämnen finns markerade i SundaHus databas där materialen får bedömningen A-D beroende på innehåll och egenskaper. Region Jämtland Härjedalen vill minska på dessa ämnen i sina lokaler. Genom en fallstudie har materialen till ombyggnationen Zefyren kontrollerats och om de fått lägre bedömning än A i SundaHus databas har alternativ tagits fram. Denna rapport har granskat den ekonomiska skillnaden mellan materialen som används i nuläget och alternativen som tagits fram. Resultatet visar att det blir 80 779 kr dyrare att byta till alternativen. Resultatet visar också att en minskning av utfasnings- och riskminskningsämnen i slutprodukten blev 21 procent. Slutsatsen är att det kan vara värt att byta material till alternativ som fått bättre bedömning i SundaHus även om kostnaden blir högre. SundaHus databas är ett verktyg som idag används av åtta landsting och en undersökning har gjorts om det är ett verktyg som skulle passa för Region Jämtland Härjedalen. Studien har baserats på litteraturstudier och intervjufrågor har skickats till dessa landsting. De som svarat är alla nöjda med SundaHus och tycker att det är värt kostnaden. Rekommendationen är att Region Jämtland Härjedalen ska använda sig av SundaHus vid framtida projekt.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)