En ny straffbestämmelse om misshandel av barn : Inverkan på brottsutredningar där barn misstänks vara utsatta för våld i hemmet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Rebecka Larsson; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)