"Praktisk kunskap, är den tillförlitlig?" : En vetenskaplig essä om vilken kunskap som ligger till grunden för våra beslut inom skola och fritidshemmet

Detta är en M1-uppsats från Södertörns högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning: ”Praktisk kunskap, är den tillförlitlig?” är en vetenskaplig essä om vilken kunskap som ligger till grunden för våra beslut inom skola och fritidshem. Syftet med denna essä är att undersöka och reflektera över vilken sorts kunskap det är som gör att lärare tar olika beslut under skoldagen och på fritidshemmet kring raster, idrott och hälsa. Varför tar vi så olika beslut?  Och hur viktig del har den praktiska kunskapen och vår egen unika erfarenhet i dessa beslut?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)