Prevention av intraoperativ hypotermi

Detta är en Magister-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Mikael Hadley; Erik Sonnert; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)