A Comparison between Approximations of Option Pricing Models and Risk-Neutral Densities using Hermite Polynomials

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Tillämpad matematik och statistik

Författare: Nathaniel Ahy; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)