Vilka myter finns det om hållbara investeringar? En analys av hållbara investeringsalternativ utifrån ett myth marketing- perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Felicia Dolk; Olivia Skoglund; [2021-02-12]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)