Cleaning Research for 18th century Unvarnished Water-sensitive Matte Tempera Paint

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Författare: Anastasiya Serdyukova; [2021-11-03]

Nyckelord: Conservation; Water-Sensitive; Matte Tempera; Hydrogels;

Sammanfattning: Degree project for Master of Science with a major in Conservation 2021, 30 HEC Second Cycle 25/2021

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)