Vägen till att bli en geisha : En jämförande litteraturanalys mellan romanerna Memoirs of a geisha och Shibazakura

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Avdelningen för japanska

Författare: Natalie Quiroga; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)