Självkännedom och självledarskap som möjliggörare för effektiv samverkan och kollektiv intelligens : Att skala upp ledarskapet genom att inkludera alla i organisationen

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

Författare: Jenny Eidolf; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)