Jakten på det ultimata samarbetet : En studie om småföretagarens förväntningar på redovisningskonsulten

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: I takt med att leveranser och försäljning av tjänster ökat i dagens samhälle har även behovet av konsulttjänster blivit större. Därför ökar idag efterfrågan på konsulter. En redovisningskonsult är en person som yrkesmässigt biträder en extern uppdragsgivare med redovisningstjänster och rådgivning. Det är främst mindre företag med färre än tio anställda som väljer att anlita en redovisningskonsult eftersom de inte har någon anställd som arbetar heltid med ekonomi. När ett mindre företag väljer att anlita en redovisningskonsult för att sköta deras ekonomi kan de ha olika typer av förväntningar på den tjänst som ska utföras. När tjänsten som utförs inte motsvarar dessa förväntningar kan kunden uppleva en sämre tjänstekvalitet vilket kan leda till missnöje. Det är därför viktigt att identifiera vilka förväntningar kunderna har på sin redovisningskonsult för att redovisningskonsulterna ska kunna arbeta för att uppfylla dessa förväntningar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)