ColorsxStudios och skatten vid regnbågens slut : Den mytiska marknadsföringen och det autentiska ansvaret

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

Sammanfattning: I dagens läge vill konsumenter se varumärken ta ställning i politiska och sociala diskurser och därför tenderar varumärken ofta navigera för att kunna representera sig själva som brydda om olika aktuella politiska frågor. När man ser till hur varumärken försöker ligga i linje med idéer om social rättvisa är det viktigt att notera kapitalismens roll i samhället, där det som är moraliskt ofta är bestämt eller påverkat av det som har ekonomiskt värde. Den här uppsatsen ämnar undersöka musikplattformen ColorsxStudios underliggande politiska budskap med hjälp av Roland Barthes teori om Myten. Uppsatsen dsikuterar även huruvida marknadsföringen plattformen bedriver är etiskt hållbar och förenlig med deras underliggande budskap och ideologi. Detta görs med hjälp av begreppet woke washing.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)