Digitala verktyg i undervisning : En kvalitativ studie om hur pedagogerna använder sig avdigitala verktyg för att främja olika dimensioner avkunskap

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Digitaliseringen får allt större plats i samhället och i skolan och den finns i våra fickorkonstant. Tekniken som kommer med de digitala verktygen är oändlig och detta har ett stortinflytande hos pedagogerna såväl som hos eleverna. Syftet med studien är att få en större insikt hur tekniklärare använder sig av digitala verktyg ideras undervisning och på vilket sätt de går tillväga för att främja olika dimensioner avkunskap. Kvalitativa intervjuer har gjorts med tekniklärare i högstadiet utifrån urvalsmetoden för attundersöka användandet av digitala verktyg, vilka fördelar som finns och vilka nackdelar somkan uppstå. Pedagogernas har utifrån egen erfarenhet svarat på ett antal frågor som harjämfört med tidigare teoretiska forskningar. Det finns många fördelar som överväger nackdelar med digitala verktyg som tekniklärarnaser som en stor merit både för de som lär ut och de som skall lära sig. Konsten är att ha engod kunskap om dessa digitala verktyg och att kunna implementera dem i sin undervisning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)