The Treatment of Indians and Women as the Other in Ruth Prawer Jhabvala’s Heat and Dust: : Olivia’s and the Nawab’s Experiences of Discrimination as the Primary Reason for Their Mutual Attraction

Detta är en Master-uppsats från Högskolan Dalarna/Engelska

Författare: Vivian Lopes Valerio Hayles; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)