Upplevelse av livskvalitet bland patienter med stomi

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Författare: Mojdeh Zeinaly Baghini; [2019]

Nyckelord: Stomi; upplevelse; livskvalitet; patienter;

Sammanfattning: En stomi är en artificiell öppning i tarmarna som avsiktligt görs för att ta tarmarna på buk ytan. Olika form av stomi samt material används för att avleda kroppens rest produkter ut via en stomi vid behandling av ett antal tillstånd såsom cancer och inflammatoriska tarmsjukdomar. Även om stomi räddar patientens liv skapar det också nya utmaningar och komplikationer i patientens fysiska och psykiska förhållanden och skapar begränsningar i deras sociala liv. Det behövs mer kunskap om hur det är att leva med stomi och vilka faktorer som påverkar patientens livskvalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)