Utomhuspedagogik I Matematikundervisningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

Sammanfattning: Tanken med denna text är att undersöka hur vi som lärare kan arbeta med utepedagogik i matematikundervisningen för att främja elevernas kunskapsutveckling utifrån de fem matematiska förmågorna. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi båda observerat att utomhuspedagogik inom matematikundervisningen inte används. Detta gjorde att vi blev  intresserade att undersöka varför det ofta saknas i dagens skola. Vad finns det för nackdelar  med utematematik? Vad finns det för fördelar?   För att besvara våra frågeställningar har vi med hjälp av databaserna EBSCOHost, ERIC via  EBSCO och SwePub använt sökord kopplade till vårt ämne för att hitta relevant forskning.  Genom våra sökningar hittade vi tio stycken relevanta artiklar som användes för att besvara  våra frågeställningar.   Resultatet av kunskapsöversikten visar att det finns många fördelar med utomhusbaserad matematikundervisning som bidrar till en kunskapsutveckling utifrån de fem matematiska förmågorna. Det finns även ett flertal faktorer som bidrar till att lärare avstår från utomhusbaserad matematikundervisning.   Slutsatsen av kunskapsöversikten är att det finns en del svårigheter med att använda sig av utomhuspedagogik i matematikundervisningen, men det finns också forskning som stödjer att  utomhusmatematik är en fördelaktig metod som komplement till klassrumsundervisningen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)