Nationellt varumärkesbyggande : En studie om hur Botswana kan använda sig av nationellt varumärkesbyggande i landets utvecklingsprocess

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Författare: Pontus Finnström; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)