I det fördolda: en Freudianskt inspirerad tolkning av Edgar Allan Poes noveller "William Wilson" och "The Black Cat"

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

Författare: Maria Ramberg; [2010]

Nyckelord: Languages and Literatures;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)