Taksäkerhetssystem : Ett projekt i samarbete med Condesign AB

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

Författare: Henrik Svensson; Kerim Galijatovic; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

En stor del av de svenska byggnaderna uppfyller inte de krav som ställs för taksäkerhet, och saknar taksäkerhetsanordningar. Detta beror på att de taksäkerhetsanordningar som finns på marknaden idag inte tilltalar kunden tillräckligt estetiskt. Dessutom finns en stor variation av taktyper, detta har medfört att det utvecklats många olika infästningar för taksäkerhetsprodukter. Målet är att utveckla taksäkerhetsanordningar som kunden anser vara estetiskt tilltalande samt konstruera en infästning som fungerar för alla typer av tak och alla taksäkerhetsprodukter. Resultat: Flera koncept togs fram med fokus på design och tillverkning, där till slut ett slutkoncept valdes för infästning, snörasskydd och nockräcke samt två koncept för stegar. Dessa koncept utgör en ny och modern serie av taksäkerhetsprodukter som skall få målgruppen att inte välja bort taksäkerhet på grund av hur produkterna ser ut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)