Posts with highest engagement! A study that identify posts on social media that generate most interactions by educational companies

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: Organisationer och företag använder idag frekvent sociala medier för att skapa deltagande hos sin målgrupp. I vårt digitala samhälle och stora mediebrus behövs strategier och medvetenhet kring vilka inlägg i sociala medier som lyckas generera högst deltagande. Denna uppsats identifierar utbildningsföretags inlägg på sociala medier som lett till högst deltagande. Syftet med uppsatsen är att finna eventuella mönster i dessa. Syftet är även att bidra med aktuell kunskap som utbildningsföretag, och företag i allmänhet, kan ta del av i sitt arbete med att skapa deltagande genom sociala medier. Uppsatsens undersökning genomförs genom kartläggning av utbildningsföretags inlägg på sociala medier under en begränsad tidsperiod. Utifrån kartläggningen identifierades inlägg med högst antal gillamarkeringar, kommentarer och delningar som sedan sammanställs i cirkeldiagram. Resultatet visar att samtliga inlägg som genererat högst deltagande är informativa, med undantag för uppdatering av omslagsbild och videopresentationer. Resultatet visar även att inlägg som handlar om lediga tjänster, artiklar om skolor, information om SFI (svenska för invandrare) och mobiloptimering genererar högst deltagande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)