Om att avvika från samhällets grundläggande normer - Socialt nedbrytande beteende ur ett rättssäkerhetsperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: The focus of this thesis is on the necessary prerequisite socially destructive behavior (in Swedish: “socialt nedbrytande beteende”) in the 3 § LVU from a rule of law perspective. As a starting point for this, a judicial enquiry of socially destructive behavior is done to establish what the judicial meaning of the term is. The basis of this enquiry consists of consulting the text of the law, the legislative history, the precedents and literature of jurisprudence. The term rule of law is also presented later on in the thesis via two models to explain the term. Finally, these models of rule of law are applied on the term socially destructive behavior as well as the precedents in an analysis.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)