Filmens underliggande verklighet Förslag på ett nytt teoretiskt sätt att analysera film

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

Författare: Alexander Zurowetz; [2018-11-14]

Nyckelord: film studies; realism; reality; transrealism;

Sammanfattning: The purpose of this paper is to introduce a new theory, called transrealism. The transrealistic analysis is about finding the underlying reality of a film.In order to analyze the film transrealistically, I will introduce the following concepts: underlying reality, conscientious and non-conscientious film making, ostensive and aprioric commentaries, and broken reality. By the term “underlying reality” I mean the reality and world that the spectator must accept to make the film understandable. It is about all the conditions that make the story work, which are not explained, but taken for granted. If the filmmakers are conscious of the film’s underlying reality, the film is conscientious, and if they are not, the film is non-conscientious. An ostensive commentary is when a movie openly directs the spectator’s attention to something that the filmmakers want the audience to see and respond to. An aprioric commentary is when a film comments on things by not trying to make them seem special, but rather as something quite normal. Broken reality is when a film violates its own rules.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)