Butiksmiljön : En uppsats om hur man i inredning- och möbelbutiker arbetar för att påverka kunden

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

Författare: Linda Hjelmar; Cindy Karlsson; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Den här uppsatsen tar upp en studie om hur den exteriöra, interiöra och psykosociala butiksmiljön används av personalen för att påverka kunderana beteende. Den tar upp områden som till exempel entré, exponering, färgsättning, ljud och personalens bemötande mot kunden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)