Fastighetsobligationer – Prissättningen av säkerställda kontra icke-säkerställda obligationer på en växande

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)