Förbättring av Skåneportalens gränssnitt med avseende på mobila enheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att baserat på Skåneportalens nuvarande utseende och funktion, ta fram ett förslag på hur gränssnittet på Skåneportalen skall vara disponerat och se ut vid visning via en mobilenhet. Så, målet är att förbättra tillgängligheten och effektiviteten av Skåneportalen på mobila enheter, samt anpassa utformningen av webbportal till begränsad displayupplösning Gränssnittskoden utvecklades i xHTML 1.0 transitional och CSS 2.0, och har genomgått användbarhetstestning enligt W3C:s valideringsverktyg. Jag har även använt mig av W3C:s rekommendationer och riktlinjer, samt Vervas ”Vägledningen 24-timmarswebben” som verktyg för hur man skapar tillgängligt och mobilanvändbart innehåll. Examensarbetet har resulterat i en interaktionsmodell med ett antal xHTML sidor som åskådliggör hur gränssnittet kommer att och skall se ut på mobil enhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)