Boken, förskolläraren och barnet : En studie om hur förskollärare använder böcker i den pedagogiska verksamheten

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Författare: Anna Bernelind; [2017]

Nyckelord: Högläsning; lässtil;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)