Pedagogers uppfattningar om utevistelsen : En komparativ studie av I Ur och Skur-förskolor och förskolor med uttalad utomhusprofil

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Författare: Jenny Hedlund; Lise-lotte Johansson; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)