#metoo på svt.se-En kvalitativ studie av icke-verbal kommunikation i fotografier som visualiserar sexuella trakasserier

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Författare: Janni Rix; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)