When Brands Invite you for a Cup of Coffee: An Exploration of the new Phenomenon of “Brand Cafés” and its Effect on Brand Equity

Detta är en L3-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)