Porslinets möjligheter & gränser : En studie om hur nya bearbetningstekniker för gjutet porslin kan lyfta den emotionella kopplingen mellan användare och produkt för ett mer hållbart synsätt på produkter.

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

Författare: Elias Näsström Nyquist; [2023]

Nyckelord: Keramik; porslin; design; produktdesign; MDD; material;

Sammanfattning: Projektet har sin kärna i emotionell design och utforskar hur nya bearbetningsmetoder för gjutet porslin kan leda till ett mer hållbart synsätt på produkter. Förstudien tar avstamp i ett teoretiskt ramverk som behandlar hållbar utveckling, design och materialitet. Detta följs av ett explorativt designarbete med huvudmetoden materialexperiment där nya ytstrukturer, former och upplevelser på koppar i porslin utforskas. Kunskapsbidraget resulterar i en innovativ bearbetningsmetod där sandblästring integreras i porslinet och skapar en taktil eller mönstrad yta i kombination med glasyr. Utifrån alla designmetoder landar till slut designbidraget i ett produktkoncept bestående av sex koppar med olika sensoriska attribut för att visa kunskapsbidraget och studiens materialdrivna process. Tillsammans med kopparna medföljer även en informativ förvaringslåda som förklarar hur kopparna är tillverkade och bearbetade. Detta är ett komplement till kopparna för att styrka konceptet genom att förmedla kunskap om bakgrunden vilket leder till en större emotionell koppling till användaren och förlänger livslängden på konceptet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)