Regleringen av växtförädling med GMO och GMO-liknande metoder : En analys av de nuvarande kontrollverktygen inom svensk rätt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Martin Kihlén; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)