Systematiska undersökningar i klassrummet inom de naturvetenskapliga ämnena enligt Lgr11 – hur omsätts och tolkas läroplanens begrepp i praktiken av lärare som undervisar i årskurs 6-7 : En intervjuundersökning med undervisande lärare i kemi, fysik, biolo

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)